Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Konsernsjefen har ordet

 

Bare noen uker som leder har gjort meg svært optimistisk for årene fremover. Jeg opplever en arbeidsglede og en kompetanse som er unik, og et nesten ekstraordinært fokus på å levere gode løsninger til kundene våre. Vi har tung kompetanse innen miljø- og industriteknologi, og når de aller fleste virksomheter og prosesser effektiviseres og digitaliseres, er det kompetansen vår som virkelig gjør en forskjell. Det er menneskene våre som er hele forskjellen!

Vi løser en av hovedutfordringene i næringslivet

Hovedutfordringen til næringslivet er å opprettholde verdiskapning og inntjening, og samtidig redusere klimaavtrykket. Og det er akkurat den kompetansen og de løsningene vi i Goodtech leverer. Løsninger innen digitalisering og robotisering som setter våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Og vi er bare i starten av det som vil være et betydelig vekstområde i flere tiår, og Goodtech er godt posisjonert til å ta del i den rivende utviklingen som skjer.

 

Goodtech er bærekraft!

 

Vi har med oss mer enn 100 år med nytenking og teknisk innovasjon. Fra kabelprodusent til ledende leverandør innen automasjon, robotisering og digitalisering. Nå tenker vi nytt innen industriell bærekraft og vi virkeliggjør det grønne skiftet for våre kunder. Goodtech lykkes godt innenfor vindkraft og andre deler av fornybar sektoren og vant i 2020 flere viktige prosjekter. Blant andre et viktig signalprosjekt med flytende vindmøller for Equinor på Hywind, gjennom vårt samarbeid med Wood. Slik opplever våre kunder at Goodtech faktisk er førstevalget innen bærekraftig industriell effektivitet!

I 2020 vant vi mange viktige prosjekter

Som ny leder er det et fantastisk utgangspunkt med et selskap som tenker bærekraft i alt vi gjør og som har ambisjoner. Og dette ser vi gir resultater og bidrar til at vi vinner viktige prosjekter:

Torgy – Automatisering
IEC basert SCADA- og PLS-løsning basert på LNG produktløsning levert til det asiatiske markedet.

Skretting Tasmania – Automatisering
Helautomatisk Portabulk® storsekk fylle- og logistikksyste (såkalt Fully-Automated Bag eller «FAB») til Skrettings australske fiskefôrfabrikk på.

Hywind Tampen – Automatisering
SCADA, PLS og nettverk til verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs,  et flytende vindkraftprosjekt.

Dolphin Drilling – Digitalisering
Selskapet har standardisert på den Goodtechutviklede Neuron-plattformen på alle sine rigger. Det gir mulighet til å strømme live data fra alle systemer og distribuere disse til kunder og andre interessenter.

Nobel Biocare – Robotifisering
Helautomatisert produksjonscelle med 4 roboter for håndtering av tannimplantater.

Södra Cell Värö – Vannrensing
Vannrenseanlegg med linje for totalavsalting av vann.

Biobe AS, TNO, SINTEF, med flere – CO2-fangst
Engineering og produksjon av container prosessanlegg for CO2-rensing basert på bruk av solventer.

En beskrivelse av våre prosjekter hvor vi knytter dem til våre definerte bærekraftsmål er nærmere beskrevet i eget kapittel Bærekraft og samfunnsansvar.

Goodtech øker innovasjonstakten!

Jeg er opptatt av kvalitet i alle ledd og at vi jobber med å kontinuerlig forbedre oss. Det gir en trygghet når kundeporteføljen i selskapet har vært stabil over så mange år. Men vi vet at den nye tiden stiller økende krav til både industrien og oss. Og med den fjerde industrielle revolusjonen på trappene, Industri 4.0, øker vi i Goodtech innovasjonstakten.

Økt digitalisering og ny teknologi er nøkkelen til bærekraftig, innovativ og fremtidsrettet industri. I Norge er vi ekstra avhengig av effektivisering for å være konkurransedyktige sammenlignet med andre land. Satsingen vår har blant annet gitt oss Goodtech Digital Solutions som eget forretningsområde.

Goodtech satser på tross av Covid-19

Pandemien har påvirket oss, men i mindre grad enn hos andre selskap og bransjer. Goodtech er involvert i flere samfunnskritiske prosesser, noe som gjør at vi har opprettholdt drift under noe mer krevende smittevernregime. Fokus har også økt på digital prosjektgjennomføring, spesielt i forhold til testing, oppfølging av installasjoner og idriftsettelse. Vi opplever at dette er effektiviseringer som vi sammen med kundene vil nyttiggjøre også etter at pandemien er over.

Selskapet har vært på offensiven selv under Covid perioden og etablerte i april 2020 selskapet Neuron Solution AS sammen med en investorgruppe i Bergen. Selskapets forretningskonsept er å gi «asset owner» innen ulike industrier eierskap til egne data via smart streaming til skyen fra de fleste systemer og løsninger. En rekke ledende partnere har allerede implementert Neuron sine løsninger. Blant disse finner vi Wintershall Dea Corporate, Dolphin Drilling, DNV og Navtor, samt en rekke shippingselskaper. I løpet av de første seks månedene har selskapet skalert betydelig og levert over forventning.

Premissene for veksten vil ligge rundt de bærekraftige løsningene

Goodtech har gjennom de seneste årene lagt et godt fundament for fremtidig vekst. Vårt felles prosjekt vil være å utvikle mennesker, organisasjon, teknologier og produkter som støtter opp under og virkeliggjør denne veksten. Det vil kreve mye av oss, men vi kan se frem til en posisjon som en ledende internasjonal aktør. Og dette i sin tur gir trygge, spennende og inspirerende jobber for oss alle sammen.

 

Margrethe Hauge
Konsernsjef