Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Marked og fremtidsutsikter

Den nåværende hastigheten knyttet til digitalisering kan ikke sammenlignes med noen tidligere industriell revolusjon. Innen år 2050 er 500 milliarder enheter koblet til internett, ifølge Cisco. Goodtech har støttet kunder gjennom industrielle revolusjoner siden 1913. Nå tenker vi nytt innen industriell bærekraft og vi virkeliggjør det grønne skifte for våre kunder.

 

Oppgaver som for mindre enn et tiår siden tok langt mer tid eller ganske enkelt ikke var mulig, er nå tilgjengelig på smarttelefoner. Denne verdenen har også resultert i bedre kontroll av produksjonslinjer i industrien.

Når den digitale transformasjon akselererer, vil fokus skifte fra oppdaterte tradisjonelle løsninger – og i stedet låse opp mulighetene til å lage helt nye løsninger for både gamle og nye utfordringer. Goodtech har tatt frem nye løsninger på grunnlag av dette, og har konkrete planer for utvikling av mange nye digitale løsninger.

Vår ambisjon er å være førstevalget for industriell effektivitet som underbygger denne utviklingen, og det er givende å oppleve at vi får gode tilbakemeldinger på det vi leverer av kundeverdi. Goodtech har i 2020 vunnet flere avanserte digitaliseringsprosjekter, blant annet til Hywind Tampen og Fortum Oslo Varme, samt til eksisterende kunder som Cargill, Skretting, BioMar og Equinor med flere. Markedet er stadig økende og i utvikling, noe som gjør at Goodtech forventer en vekst innen dette.

Den nyutviklede pakkemaskinen Goodtech Robotwrapper med integrerte roboter er Goodtechs mest fleksible og effektive pakkemaskin. Denne maskinen som ble utviklet i 2019, har det vært levert til mange kunder i 2020. Det er allerede inngått flere kontrakter for dette som vil leveres i 2021.

Goodtech i Sverige har også fortsatt sitt gode samarbeid med Haldex Brake Products AB med nye totalleveranse av en semiautomatisk monteringslinje for bremseskiver, i tillegg til avanserte leveranser til blant andre Nobel Biocare og Permascand. I disse mekaniske leveranse inneholder en stor del av digitaliseringsløsninger.

Goodtechs digitaliseringsløsninger  gir høy kundeverdi

Goodtech leverer skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann til kommunale og industrielle kunder. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassproduksjonsanlegg. I 2020 har vi inngått mange store nye kontrakter, og forventer flere av disse også i 2021 og i årene fremover.

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder, som blant annet omfatter miljø, havbruk, metall, olje & gass, prosessindustri og næringsmiddel. Vi opplever et høyt aktivitetsnivå i alle disse markedene også inn i 2021. Vi ser at økt digitalisering og automatiseringsgrad er viktige forutsetninger for at våre kunder skal kunne styrke sin konkurransekraft, og forventer flere interessante digitaliseringsprosjekter i markedet fremover. Med vår lange erfaring og kompetanse innenfor automatisering, industriell IT, datasjø, IOT og robotisering, samt gode kundetilbakemeldinger, er Goodtech godt posisjonert som en attraktiv samarbeidspartner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover.