Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Presentasjon av styret

STIG GRIMSGAARD ANDERSEN
Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

Grimsgaard Andersen (f. 1955) er utdannet siviløkonom med MBA fra University of San Francisco. Han er arbeidende styreformann i Holmen Industri-gruppen som utøver aktivt eierskap og rådgivning innen flere selskaper og bransjer. Grimsgaard Andersen har bred styreerfaring fra en rekke selskaper i Skandinavia gjennom flere år. Han har tidligere vært konsernsjef for Aon i Norden og Baltikum. 

Grimsgaard Andersen og nærstående eier 199.492 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri  AS. 

KARL-ERIK STAUBO
Styremedlem og leder av revisjonsutvalget

Staubo (f. 1956) er utdannet siviløkonom med master of international management fra USA. Han er daglig leder i Holmen Industri AS, samtidig som han er styreformann og styremedlem i flere bedrifter i Norge og Norden. Staubo har erfaring fra ledende stillinger innen fondsmegling, fondsforvaltning og investeringsforetak. Han er også leder av revisjonsutvalget i Goodtech ASA. 

Staubo og nærstående eier 197.592 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri AS. 

VIBEKE STRØMME
Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Strømme (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IMD, Lausanne, Sveits. Hun er adm. direktør i Kiwa Teknologisk Institutt AS og Kiwa Inspecta AS. Strømme har bred ledererfaring hovedsakelig innen energi og infrastruktur i norske og internasjonale selskaper. Hun er i tillegg styreleder i Extend AS. 

Strømme eier 10.000 aksjer i Goodtech ASA. 

Åge Westbø
Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Westbø (f. 1963) er utdannet økonom fra BI/NHH og har over 35 års erfaring fra finansbransjen i Europa. Westbø var medgünder og tidligere Viseadministrende direktør i SKAGEN AS.  Han er i dag arbeidene styreleder i Westknight AS og Westhawk AS og utøver aktivt eierskap og rådgivning i investerte selskaper samt igjennom styreverv flere selskaper i forskjellige bransjer. 

Westbø og nærstående eier 2.480.340 aksjer i Goodtech ASA. 

MIMI K. BERDAL
Styremedlem og medlem av kompensasjonsutvalget

Berdal (f. 1959) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2005 vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger samt undervisningsoppdrag. Berdal har tidligere jobbet som advokat og partner i Arntzen de Besche og har også jobbet i Nordisk Institutt for Sjørett og i TOTAL Norge. Berdal har bred styreerfaring og er bl.a. styreleder i EMGS ASA og styremedlem i en rekke norske børsnoterte selskaper. Hun er også leder av valgkomiteen i Borregaard ASA. 

Berdal og nærstående eier 10.000 aksjer i Goodtech ASA.

MALTE SVENSSON
Styremedlem

Svensson (f. 1963) er utdannet ingeniør i maskinteknikk, og jobber som leder for Mechanics i Goodtech Solutions AB i Karlstad. Svensson er en av de ansattes representanter i styret. 

Svensson eier 206 aksjer i Goodtech ASA.

THOMAS BORDVIK
Styremedlem

Bordvik (f. 1978) er utdannet ingeniør (Bachelor i ingeniørfag, kybernetikk) fra Høyskolen i Oslo, og jobber som Tech-lead Security i Goodtech i Oslo. Bordvik er en av de ansattes representanter i styret. 

Bordvik eier 7.434 aksjer i Goodtech ASA.