Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 6 Lønnskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Lønn 182 412 179 365
Arbeidsgiveravgift 27 881 30 321
Pensjonskostnader 17 187 15 928
Andre sosiale kostnader 4 565 7 181
Totale lønnskostnader 232 046 232 796
Geografisk fordeling av ansatte  2020 2019
Norge 198 195
Sverige 43 45
Finland 27 33
Totalt antall ansatte ved utgangen av året 268 273
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden 272 276