Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 5 Varekostnader og underentreprenører

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Varekostnader  168 185  121 805
Underentreprenører    44 673    25 991
Spedisjon og fraktkostnader         858         263
Sum varekostnad 213 715 148 060