Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 29 Hendelser etter balansedagen

 

Gjennom effektive samarbeidsmodeller arbeider Goodtech aktivt med å bistå våre kunder med å planlegge og gjennomføre gode ESG-prosjekter.  Etter årsslutt vant Goodtech oppdraget med ombygging av Kattastrands avløpsrenseanlegg gjennom en partneravtale med Härnösand Energi & Miljö. Prosjektet befester Goodtechs posisjon som en sentral bidragsyter innenfor bærekraftige miljøprosjekter. Kontrakten gjelder i første omgang for Fase 1, prosjekteringsfasen, som vil danne grunnlaget for prosjektet i Fase 2. Goodtech bidrar med vår erfaring og kunnskap slik at kunden kan møte EUs skjerpede utslippskrav og oppnå ambisjonene for dette prosjektet.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder som følge av Covid-19 pandemien. Styret og ledelsen følger utviklingen tett og gjør løpende organisasjonsmessige og kostnadsmessige tilpasninger.