Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 25 Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser

 

De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.

Selskap Konsernets eierandel Konsernets stemmeandel Forretningskontor Land
Goodtech AS 100,0 % 100,0 % Oslo Norge
Goodtech Recovery Technology AS   100,0 % 100,0 % Oslo Norge
Goodtech Electro AS  50,0 % 50,0 % Oslo Norge
Goodtech Solutions AB 100,0 % 100,0 % Karlstad Sverige
   Goodtech Solutions Manufacturing AB 100,0 % 100,0 % Arvika Sverige
Goodtech Environmental Solutions AB 100,0 % 100,0 % Mariehamn Åland (Finland)
Neuron Solution AS 60,0 % 60, 0 % Bergen Norge

Neuron Solution AS var ikke konsolidert inn i konsernregnskapet i 2019, men er konsolidert inn i 2020. Goodtech har deltatt i to kapitalforhøyelser i Neuron Solution AS 2020, og eier ved utgangen av året 60 % av aksjene i Neuron Solution AS, det samme eierforholdet som per 1.1.2020. Utover det er det ingen endringer i konsernets eierandel eller stemmeandel fra tidligere år på konsernets datterselskaper. Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er 1,4 mill. kroner.
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Neuron Solution AS på balansedagen er 1,1 mill. kroner.
Ikke-kontrollerende eierinteresse er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert iht. IFRS 12.