Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 22 Kontraktsforpliktelser og tilbakebetalingsforpliktelser

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Kontraktsforpliktelser relaterer seg til vederlag som er mottatt på forskudd for arbeid knyttet til inntektskontrakter med kunder.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernets leveringsforpliktelser er videre beskrevet i note 4 og prinsippnote 1.6. Kontraktsforpliktelser vises i tabellen under.

Kontraktsforpliktelser 2020 2019
Forskudd for langsiktige kontrakter       35 236         36 612
Tilbakebetalingsforpliktelser         1 374          1 014
Sum       36 610         37 626
Kortsiktige kontraktsforpliktelser       36 610         37 626
Vederlag fra kunder som forventes tilbakebetalt, vises nedenfor.
Tilbakebetalingsforpliktelser 2020 2019
Forventet tilbakebetaling fra retrospektive kvantumsrabatter         1 374          1 014
Sum         1 374          1 014