Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 21 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Leverandørgjeld 18 191 22 781
Skyldig offentlige avgifter 25 689 23 632
Skyldig feriepenger/lønn 34 831 26 853
Påløpte kostnader 634 3 351
Annen kortsiktig gjeld 198 2 898
Sum 79 543 79 516

Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er mellom 30-60 dager.