Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 18 Andre kortsiktige fordringer

 

(Alle tall i NOK 1.000)

  2020 2019
Forskuddsbetalte kostnader           2 264      2 902
Andre kortsiktige fordringer 3 993 3 057
Sum andre kortsiktige fordringer 6 257 5 958
Nedenfor en oppstilling over konsernets kortsiktige fordringer, som presentert i note 17 og 18, spesifisert per valutakategori.
  2020 2019
Kundefordringer         61 247    64 173
Kontraktseiendeler         38 142    25 515
Andre kortsiktige fordringer           6 257      5 958
Sum kortsiktige fordringer       105 646    95 646
Kortsiktige fordringer – bokført verdi per valuta 2020 2019 2020 2019
Beløp i lokal valuta  NOK  NOK
USD 223 193 1 901 1 736
EUR 2 834 2 197 29 674 21 792
SEK 18 378 34 193 19 177 32 868
NOK 54 894 39 249 54 894 39 249
Sum kortsiktige fordringer 105 646 95 646