Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 11 Resultat per aksje

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.

2020 2019
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 276 4 363
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen) 22 859 22 543
Resultat per aksje (NOK) 0,01 0,19
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 2 000 5 975
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (tall i NOK) 0,09 0,27
(antall aksjer i tusen) 2020 2019
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember             27 043             22 876
Effekt av egne aksjer                 -145                -262
Sum              26 898             22 614
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer             22 859             22 543