Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 2 Geografisk fordeling av inntekter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Norge
Sverige 1 450 2 226
Finland 1 055 261
Sum 2 505 2 486

Ingen netto inntekter i Norge.