Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 17 Hendelser etter balansedagen

 

Se note 29 i konsernregnskapet for beskrivelser av hendelser etter balansedagen.