Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 13 Egenkapital

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Udekket tap Sum
Egenkapital per 1.1 45 752 -523 389 808 -200 230 234 807
Årsresultat 2 809 2 809
Kjøp/salg egne aksjer 233 1 122 1 355
Utstedelse av aksjer 8 333 34 702 43 036
Egenkapital per 31.12 54 086 -290 424 510 -196 299 282 007