Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Året 2020

Goodtech har hatt fremgang på en rekke områder i 2019, men vi har også hatt utfordringer.

Starten på året var preget av et høyt aktivitetsnivå og gode resultater i våre regioner i Norge og Sverige. Et lavere aktivitetsnivå i kombinasjon med økte kostnader ved teknologiutvikling i enkelte prosjekter medførte svakere inntjening i andre halvår.

 

Vårt nye selskapet på Åland er i oppbyggingsfasen etter at vårt tidligere datterselskap Goodtech Environment AB i juni måtte melde oppbud som følge av tvist om sluttoppgjøret på Odderøyaprosjektet, et stort og krevende prosjekt med Kristiansand kommune.

Goodtech Digital Solutions er etablert for å bygge videre på våre digitale løsninger, og Goodtech har i 2019 vunnet flere avanserte digitaliseringsprosjekter. I løpet av året har vi testet ut en ny egenutviklet løsning, WizX™, som muliggjør datafangst på steder hvor dette tidligere var enten for kostbart eller ikke mulig, og vi har for tiden flere pilotprosjekter med WizX™ hos våre kunder.

Goodtech har en nullvisjon for skader og ulykker, Vårt viktigste mål er at ingen skal skade seg på jobb, og gjennom 2019 har vi fortsatt å bygge en sterkere HMS-kultur i hele konsernet. Det er registrert 1 skade med fravær i 2019. Dette gir en H1-verdi for 2019 på 2,1. Sykefraværet i 2019 var 2,5% som vi mener representerer et sunt sykdomsbilde uten arbeidsrelatert sykefravær.  Goodtechs norske virksomhet ble i 2019 sertifisert som Great Place to Work®.

I samfunnet og hos våre kunder ser vi økt fokus på bærekraft. For å jobbe mer systematisk og helhetlig med bærekraft, sertifiserte vi i 2019 vår norske virksomhet etter ISO 14001:2015 standarden. Vår virksomhet i Sverige er fra tidligere sertifisert etter 14001 standarden. I 2020 vil vi jobbe videre med fokus på bærekraft, og vil bygge på FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for dette arbeidet.

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder som blant annet omfatter havbruk, metall, olje & gass, prosessindustri og næringsmiddel. Korona (Covid-19) pandemien vil kunne sette konsernets utvikling tilbake i en periode, men selskapet vil etter beste evne tilpasse seg dette.

Vi ser at økt digitalisering og automatiseringsgrad er viktige forutsetninger for at våre kunder skal styrke sin konkurransekraft, og forventer flere interessante digitaliseringsprosjekter i markedet fremover. Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering er Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet.