Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Dette er Goodtech

Prosjekter

  • Hywind Tampen

    Goodtech utfører en kontrakt med Wood for leveranse av komplett SCADA-anlegg for det flytende havvind-prosjektet til Equinor på Hywind Tampen. Med i prosjektet er også styring og overvåkning med utvidelse av et kontrollrom i Bergen.

    Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

  • Sydvattens vannverk Vombverket

    Goodtech på Åland har sammen med PEAB Anläggning AB fått totalentreprisen på utbyggingen av linje 4 Vombverket for Sydvatten AB.

    Sydvatten AB produserer drikkevann til mer enn 900.000 innbyggere i Skåne og er en av Sveriges største drikkevannsprodusenter. Utbyggingen av Vombverket linje 4 er et ledd i forbedringen av produksjonskapasiteten ved å komplettere med ytterligere en produksjonslinje.

  • Fortum Oslo Varme

    Fortum Oslo Varme AS har valgt Goodtech som leverandør for prosjektet «Oppgradering IKT kundesentraler». Kundesentralene er installert i kundens bygninger og er skillet mellom Fortums fjernvarmenett i Oslo og kundens eget vannbårne system.

    Fortum Oslo Varme og Goodtech skal implementere et moderne, fleksibelt og enhetlig nytt kommunikasjonssystem mellom sentrale servere og komponenter ute i kundesentralene. Systemet har høy automasjonsgrad og fokus på nettverksikkerhet helt ut til endepunktene.

Nøkkeltall

Omsetning

2020
515,9
2019
449,5
2018
443,6
2017
688,7
2016
704,2

Ordrereserve

2020
232,4
2019
210,7
2018
160,6
2017
273,0
2016
346,2

Egenkapitalandel

2020
54,7 %
2019
51,7 %
2018
51,7 %
2017
54,3 %
2016
52,8 %
Se alle nøkkeltall